Povídka - Stargate Atlantis: ''Coby, kdyby...'' - 2. díl

12. května 2013 v 9:21 | Shayla |  POVÍDKA - Stargate Atlantis: ''Coby, kdyby...''


2. díl - Nová hrozba, část první

ATLANTIDA, OŠETŘOVNA
,,Au...au...au!'' ozývalo se každou chvíli z ošetřovny. Beckett seděl s pinzetou obalenou vydesinfikovanou vatou naproti Allison a čistil jí zranění od skla, které měla všude po obličeji a hlavně na obou předloktích. ,,Au!'' ucukla znovu Allison. Desinfekce příšerně pálila.
,,Když sebou budete pořád škubat, budeme tu ještě dlouho.'' namítl Beckett. O stůl dál seděla doktorka Jennifer Kellerová a s pobavením ty dva sledovala. Beckett se na ní otočil. ,,Něco k smíchu, Jennifer?'' Kellerová znovu vytáhla koutky do úsměvu. ,,Ale nic. Jen je vtipné vás dva pozorovat.'' Beckett se raději otočil zpátky k Allison a dál jí desinfikoval rány. ,,Au!'' vykřikla znovu Allison.

ATLANTIDA, ŘÍDÍCÍ VĚŽ, HANGÁR PUDDLE JUMPERŮ
Na druhé straně města se malá Eve Sheppardová učila používat Antickou technologii. Dostala na starost jeden puddle jumper.
,,Jumper se řídí touto konzolí. Nastartuje se tak, že se dotkneš právě té konzole. Jumper rozpozná Antický gen a bude se řídit tvými myšlenkami.'' vysvětloval své dceři John sedící v křesle co-pilota. ,,Je to jako všechny antické přístroje. Akorát, že tohle létá a střílí.'' John si odmlčel. ,,Ale střílet nebudeme, jo?'' usmál se na Eve a položil její ruku na konzoli jumperu, která se ihned zapla a začala svítit. Eve zůstala v úžasu civět. Zkusila dát ruku pryč. Konzola zhasla a rozsvítila se teprve, když na ni Eve znovu položila svou dlaň.
John otevřel střechu hangáru. ,,Mysli na vzlétnutí.'' pobídl John Eve. Ta zavřela oči a soustředila se. Po pár vteřinách se puddle jumper trochu neohrabaně vznesl. Eve mu nařídila, aby vyletěl ven nad město.
Byl to opravdu nádherný pohled. Eve poprvé viděla město seshora. Tmavě modrá hladina oceánu silně kontrastovala s bleděmodrou oblohou a lesklým šedivým povrchem Atlantidy. Pomyslela na okruh kolem města a jumper ihned začal opisovat osu kolem vysokých stříbrných věží na samém okraji města. Pak se podívala na svého otce. Ten ji chválil očima. Nebylo potřeba cokoliv říkat, Eve jumper ovládala bravůrně. John byl na ni hrdý. Zdědila po něm jeho přirozený um.
Tento let od začátku sledoval ze svého oblíbeného místa -mola- Torren John Emmagan a nimral se dlouhou tyčí, určenou na boj, ve vodě. Eve si ho skrze okno jumperu všimla, ale nechtěla ho rušit a proto opsala s jumperem ještě jednu smyčku kolem města a přistála zpátky v hangáru. Tam už čekala Elizabeth spolu s Teylou, Allison a Zelenkou. Všichni Eve tleskali za povedený let. Eve se nadšeně podívala na svého tátu a pak se rozeběhla obejmout mámu. ,,Celou dobu jsme tě sledovali. Šlo ti to výborně.'' pochválila Elizabeth svou dceru a objímala ji. Pak se podívala na Johna. ,,Co takhle malý výlet? Ta planeta, kde SGA-6 objevila ten stroj se nakonec ukázala ještě v něčem zajímavá.''
,,A ty chceš, aby Pan Úžasný s Herkulesem šli a prozkoumali to, že?'' odvětil jí John. Elizabeth mlčky kývla a v duchu se smála. ,,Vemte s sebou i Ronona.''
,,Jo.'' odpověděl John. Pak šel hledat Ronona. ,,Tarzanéééé...'' a odešel z hangáru.
Tentokrát už to Elizabeth nemohla vydržet a vyprskla smíchy. O pár vteřin později se zase snažila zachovat dospělácký výraz a dělala, jako že se nic nestalo. Upravila prsty Eveiny zacuchané vlasy.
,,Můžu jít taky?'' zeptala se Allison a srovnala si obvaz na pravém předloktí. ,,Beckett říkal, že se máš teď po tom incidentu se strojem držet v klidu.'' odpověděla jí Elizabeth. Allison svěsila ruce podél těla. ,,Takže ne?''
,,Ne.'' zamítla Elizabeth. Allison posmutněla a přimáčkla si náplast, která se jí odlepovala z čela. Všichni měli pravdu. Byla celá potlučená a pořezaná od skla. Teď opravdu nebyla vhodná chvíle se někam vydávat. ,,Dobře, zůstávám.'' usoudila Allison nakonec. Elizabeth pohla očima na souhlas.

ATLANTIDA, SEVERNÍ MOLO
Torren sedící na molu ucítil zvláštní pocit. Pohlédl na horizont před sebou a stál tváří v tvář hrůze. Přímo k němu se blížila wraithská šipka. Začal utíkat.

GALAXIE PEGAS, NEZNÁMÁ SOUSTAVA, PLANETA P5945-8s
Ve stejný okamžik prošel Sheppardův tým bránou.
,,Zajímavá planeta, co?'' zeptal se všech Ronon Dex když si prohlédl vysoké stromy s modrými listy. ,,Pravda.'' kývl John Sheppard. ,,Ale něco mi tu nehraje.'' Pak se podíval na Teylu. Ta se ohlédla na Johna. ,,Já nic necítím.'' odpověděla mu.
Johnovi se ulevilo, že tu Teyla žádné wraithy necítí. Přesto měl z planety nepříjemný pocit. Bránu obepínal jakýsi prales, hluboký a tmavý. Všude byla mlha. Nejvíce ho žralo ale to nepříjemné ticho. Dokonce neslyšel ani žádné ptáky či jiná zvířata.
Nadechl se vlažného vzduchu.

ATLANTIDA, SEVERNÍ MOLO
Mezitím měl na mole Atlantidy Torren co dělat, aby utekl wraithské šipce. Na poslední chvíli zaběhl do jedné z věží a unikl tak unášecímu paprsku. Wraithská šipka zamířila kolmo vzhůru, aby nenabourala. Letěla tak podivně, jakoby pronásledovala Torrena, který byl právě obětí transportéru mířícího do bezpečí. Udýchaný vyběhl v místě nejblíže operačnímu.

PLANETA P5945-8s, MEZITÍM...
Ronon si prohlížel zajímavě tvarovaný kopec poblíž brány. Vydal se směrem k němu. ,,Pojďte se na něco podívat.'' zavolal na ostatní.

ATLANTIDA, OPERAČNÍ STŘEDISKO, O PĚT MINUT POZDĚJI
Torren vběhl na operační. Eve, točíc se na jednom z křesel, si ho všimla. A spousta dalších lidí taky. Torren se předklonil, aby uklidnil splašeně bijící srdce a mohl se konečně pořádně nadechnout. ,,Šipka...'' řekl sípavě. Elizabeth zvedla hlavu a zpozorněla. ,,Wraithská šipka je tady!'' vykřikl Torren nakonec.
Ve stejný okamžik se za okny ozvalo typické bružení wraithské šipky.

PLANETA P5945-8s
Sheppard s ostatními přiběhl k Rononovi. ,,No páni.'' vyřkl v úžasu Rodney.

LANTEA, VZDUŠNÝ PROSTOR ATLANTIDY
Pilot šipky se transformoval na Atlantidu a šipka skončila v oceánu.

ATLANTIDA, OPERAČNÍ STŘEDISKO
,,Najděte ho.'' přikázala ostatním Weirová. Na vnitřních senzorech se ukázalo, že wraith míří směrem k nim.
Byl už večer takže, díkybohu, byla většina Atlanťanů zamknutá ve svých pokojích a spala. Allison se nenápadně vytratila se zasahujícími týmy...

PLANETA P5945-8s
,,Vidíte to, co já?'' zeptal se Rodney. ,,Co myslíš?'' poškádlil ho Sheppard. Rodney se ironicky uchechtl. ,,To byla řečnická otázka.''
Kopec byl velká a zarostlá Antická loď.
Ronon našel vchod. Písknul na ostatní. ,,Uděláme si malou exkurzi, ne?'' a pohodil hlavou směrem do vnitřku lodi.

ATLANTIDA, ŘÍDÍCÍ VĚŽ, CHODBA
Carson Beckett zrovna mířil na ošetřovnu. Nevěděl o šipce.
Na rohu chodby na něj vyskočil wraithský pilot. Carson začal co nejrychleji utíkat tam, odkud přišel. Wraith byl ale rychlejší a odhodil Carsona na stěnu. Carson spadl tak nešikovně, že si zlomil nohu. Wraith zamířil k bezmocnému Carsonovi a napřáhl ruku, aby se na něm mohl nakrmit.
,,Nech ho být!'' zakřičela Allison, která se tu zničehonic objevila a chytila wraitha za předloktí krmící ruky tak, aby wraith nemohl vysát jí ani Becketta. Odtlačila ho k protější stěně.
Už ho dlouho nemohla udržet, držela ho totiž svou zraněnou rukou. Zápěstí se jí klepalo a wraith pomalu získával silovou převahu.

PLANETA P5945-8s, ROZPADLÁ ANTICKÁ LOĎ
,,Vypadá zachovale.'' řekl Sheppard a letmým dotykem spustil jeden z přístrojů na lodi. Prohlédl si obrazovku. ,,Nějaké plány.'' Rodney k němu rychle přiskočil. ,,Vypadá podobně jako Aurora.'' odmlčel si. ,,Je až děsivě podobná té, kterou jsme před deseti lety našli volně plující vesmírem s posádkou ve stázi.''
,,Ty si to ještě pamatuješ?''
,,Jo a celkem mně ta dokonalá podobnost děsí...'' zhluboka se nadechl. ,,Pokud jsou ty plány správné, jsme blízko můstku.'' rychle změnil téma.
Rodney nebyl sám, komu tu něco nehrálo. I Sheppardovi tu bylo něco podezřelého, i když si to nechtěl přiznat.

ATLANTIDA, ŘÍDÍCÍ VĚŽ, CHODBA
Allison už bolest dál nevydržela a pustila wraitha. Ten se po ní hned vrhnul. Dříve, než se stihl začít krmit, zasáhl ho výboj z energetické zbraně. Ve dveřích stála Teyla.

PLANETA P5945-8s, ROZPADLÁ ANTICKÁ LOĎ
Sheppard s týmem dorazil na můstek lodi. Po otevření dveří na ně čekalo neobvyklé překvapení. Uprostřed můstku ležela na zemi v bezvědomí nějaká žena. Sheppard k ní ihned přiběhl a snažil se ji probrat. Vzal si ji do náruče a lehce ji poplácal po tváři. ,,Hola, vstáváme.''
,,Myslíš si, že se na ta tvá magická slova probere?'' opáčil se Rodney. Sheppard se otočil na Rodneyho. ,,Nech si ty svoje chytrý kecy na potom, jo?''
Žena se začala pomalu probouzet.

ATLANTIDA, ŘÍDÍCÍ VĚŽ, CHODBA
,,Doktorka Weirová vzkazuje, že když už jdete někoho zachraňovat, máte si vzít zbraň.'' řekla Teyla a chtěla pokračovat. ,,Nebo nechodit vůbec, já vím.'' skočila jí do řeči Allison. ,,Kdybych ale nešla, tady doktor Beckett už by asi nebyl.'' a usmála se na Carsona, aby ho uklidnila. Ten se také uculil a snažil se nemyslet na tu příšernou bolest ze zlomené nohy, kterou teď nikdo neřešil.

ATLANTIDA, ŘÍDÍCÍ MÍSTNOST, O PŮL HODINY POZDĚJI
,,Příchozí červí díra! Přijímám kód podplukovníka Shepparda!''
Štít Atlantské brány se vypl a skrze ní prošel Sheppard se svým týmem. Ronon nesl v náručí zesláblou a zmatenou ženu. Elizabeth k nim ihned přiskočila. ,,Kdo je to?''
,,Nevíme, ale mluví Anticky.'' odpověděl jí John Sheppard. Elizabeth se podívala na Rodneyho. ,,Mluví zvláštním nářečím, nerozumím jí ani slovo.'' zamával rukama Rodney. ,,Dobrá, vím, kdo nám pomůže. A Johne, pro tebe tu máme připravenou zábavu.'' mrkla na něj Elizabeth a vzala do ruky vysílačku.

ATLANTIDA, JIŽNÍ VĚŽ, VĚZNICE
John s Rodneym a Rononem dorazili do věznice. Stráže je vpustily dovnitř. Johna trochu zamrzelo, že zmíněná zábava je pouze další wraith. Jen tak tam stál uprostřed klece a nehýbal se. Jakmile se John trochu přiblížil k mřížím, wraith zavrčel. ,,Ale, špatná nálada? Někoho mi připomínáš. Jakpak se jmenuješ?'' vyhrkl na wraitha John. Wraith však mlčel. ,,Aha, asi jdu na ten tvůj primitivní mozeček moc rychle, co? Takže, jak se jmenuješ?'' Wraith stále mlčel. Jen Johna upřeně sledoval. ,,Bože, proč jsou všichni wraithi tak nudní?'' Wraith stále nic. ,,Hele, budu ti říkat Rodney, co ty na to?''
,,Hej!'' ozval se rozhořčeně Rodney.

ATLANTIDA, OŠETŘOVNA
Allison přišla na ošetřovnu. Na lůžku ležela žena a úpěnlivě mlčela. O kousek dál Jennifer sádrovala Beckettovi zlomenou nohu. Elizabeth, která tu až do teď pomalu usínala, zvedla hlavu. Pak mávla na Alli, ať jde k ní.
Žena na lůžku otevřela oči a pečlivě si Allison prohlížela. ,,Ubi id coopi?'' řekla nakonec.
,,Lippa penes Atlantis.'' odpověděla jí Allison. Elizabeth se snažila přijít na to, o čem se ty dvě baví. Allison se otočila na Elizabeth. ,,Ptala se, kde je.''
,,Zeptej se jí, kde jsou ostatní Antici.''
,,Ubi ase reliquum praesim?''
,,Alicui sum monos.''
Alli se otočila na Elizabeth a zavrtěla hlavou. ,,Guid enevit?''
,,Caedo dulleum. Porus penes nobis uro mono wraith crucia, cum as prora invasio irabot. Salur me receplent cellua. Ibi nemino immo. Extemplo penes id sum corrua penes planetae.'' vyprávěla Antička. Allison Elizabeth pověděla vše, co se dozvěděla.

ATLANTIDA, JIŽNÍ VĚŽ, VĚZNICE
Takže, co tu děláš, hm?'' zeptal se John wraitha. Ten neodpovídal. ,,Aaa... tichá domácnost, dobře.''
,,Možná se mu jen stýská po mamince.'' poznamenal Ronon. John povytáhl levý koutek úst do úsměvu. ,,Neboooj, my ti seženeme chůvu, dudlíček a plenčičky. Teď buď ale hodný chlapeček a řekni nám... Co tu sakra děláš?!'' vyjednával John. Wraith prudce vyrazil k mřížím a ukázal své ostré zuby, aby Johna zastrašil. ,,Máš sexy úsměv.'' Wraith začal vrčet. John trochu odtáhl hlavu a zamával si rukou před obličejem. ,,Ale mentolka by ti neuškodila.''

ATLANTIDA, MÍSTNOST S BRÁNOU
Skrze bránu právě prošel major Lorne se svým týmem. ,,Na té lodi už nikdo není.'' řekl Lorne Elizabeth, která právě přišla z ošetřovny. Za pár minut se u brány objevil i John s Rodneym. ,,Nějaké nové zprávy?'' zeptala se Elizabeth. ,,Ten wraith by si měl častěji čistit zuby.'' odpověděl jí John. Elizabeth se zamračila, protože nevěděla, co tím John přesně myslel. ,,Tvůj Amorek ti chce říct, že jsme nic nezjistili.'' sarkasticky jí odpověděl Rodney. Elizabeth se rozhlédla a hledala Ronona. ,,Ronon...''
,,Ještě je u wraitha.''
Ozvala se vysílačka. ,,Liz?''
,,Ano Alli?''
,,Nemám čas na vysvětlování. Přijď co nejrychleji na ošetřovnu.''

ATLANTIDA, OŠETŘOVNA, ZA 10 MINUT
Jako první vběhl na ošetřovnu Rodney. Ihned byl odhozen ke zdi.
,,Rodney přišel do místnosti a už ho nemají rádi.'' chechtal se John. Jakmile překročil práh ošetřovny, stalo se mu to samé. Přistál vedle Rodneyho. Ten se na něj koutkem oka podíval. ,,Říkal jsi něco?''
Než stihla Elizabeth utéct, chytla ji neznámá síla a vyzvedla ji do vzduchu. Elizabeth se nemohla ani hnout, ale stihla alespoň očima prošmejdit místnost. Na zemi byli ke zdi přimáčknuti John, Jennifer a Rodney. Na druhé straně ošetřovny byl schovaný Carson a Allison. Zřejmě o nich útočník nevěděl. Konečně se podívala, kdo tohle všechno vlastně způsobil. Uprostřed místnosti stála Anticky mluvící žena. Vypnula si maskování a odhalila svou pravou podobu. Nebyl to Antik, člověk, wraith ani Asuřan. Přímo před Elizabeth stál pravý a ničím nefalšovaný Ori. ,,A-Adrio?'' řekla přidušeně Elizabeth, když osobu poznala.
,,Jak pošetilí lidé. Stačí pár lží a nastražených důkazů a věříte úplně všemu. Opravdu si myslíte, že by v deset tisíc let starém vraku lodi bez žádné funkční stázové komory někdo přežil? Jak velká by mohla být šance, že za celou tu dobu tu loď nikdo nenašel a nezajímal se o ní? Že ji najdou až vaši lidé a přitom tak snadno. Vždyť ani wraithi se ji nesnažili hledat. Nepřijde vám to podezřelé?'' s těmito slovy se Adria podívala na Elizabeth. Ta se na ni jen mlčky dívala a snažila se vymyslet nějaký plán. Adria si ani nevšimla, že z místnosti někdo odešel. Johnovi se povedlo vyprostit se z paralýzy a na jeho místě nyní byl smeták obalený prostěradlem. Také Allison a Carson zmizeli.
Adria pokračovala ve svém řečnění. ,,Můj nový plán zabral. Stačilo jen vymyslet poutavý příběh a postavit dokonalou repliku lodi a celá Atlantis je teď má. Zdejší vládnoucí rasa přijala mou víru bez většího odporu.''
,,Wraithi?''
,,Ano. A jeden z nich je uvězněn zde ve vaší cele.'' Adria si odmlčela a zavřela oči. ,,Teď už není.'' řekla, když oči znovu otevřela.

ATLANTIDA, OPERAČNÍ, O 2 MINUTY POZDĚJI
John doběhl na operační. Skrze vysílačku dal všem vědět o hrozícím nebezpečí. Samozřejmě vynechal personál na ošetřovně. Atlantida dnes byla poloprázdná, protože si většina Atlanťanů udělala výlet na Zemi a na ty co zůstali čekalo dosti nepříjemné ráno. Naštěstí všichni věděli, co mají v takovýchto situacích přesně dělat. Nikdo se nechoval nijak zvlášť nápadně, aby neupoutal nechtěnou pozornost. Dělali, že o Adrii neví.
Johnovu zprávu obdržela i posádka nově postavené vesmírné lodi na orbitě. Všichni byli v pohotovosti.
John se vydal hledat Carsona a Allison.

ATLANTIDA, VRCHOL JIŽNÍ VĚŽE
Ti dva se mezitím snažili uniknout uprchlému wraithovi. Kola křesla, na kterém seděl Beckett se zlomenou nohou, téměř upadávala po příliš rychlé jízdě a mnoha ostrých zatáčkách. Dlouhá chodba na vrcholu jižní věže byla slepá a končila velkým balkonem. Jedinou únikovou cestu blokoval stále se přibližující wraith. Krmil se nedávno, proto neměl potřebu vysávat. Adria mu dala jiný úkol - zabít všechny Atlanťany a uvolnit tak místo Oriům.
Carson s Alli byli zahnáni až na balkon. John je doběhl a začal do wraitha střílet zrovna, když wraith držel bezmocného Carsona ve vzduchu mimo balkon. Wraith se chtěl nyní vypořádat s Johnem, proto Carsona pustil a ten rychle padal dolů do hloubky komplexu Atlantidy. ,,Carsone,, neee!'' zakřičela Allison a vrhla se dolů za Carsonem.

Carson věděl, že brzy zemře, proto měl zavřené oči a očekával rychlou smrt. Překvapilo ho, když ucítil, jak se ho někdo chytil. Otevřel oči a uviděl Allison. ,,Co to děláš?''
,,Sama nevím.''
,,Ale...'' Carsonova slova přerušil Allisonin prst položený na jeho rty. Allison dala prst dolů. ,,Jiná příležitost už nebude.'' řekla a políbila Carsona. Ve společném objetí padali čím dál větší rychlostí směrem ke tvrdému povrchu Atlantidy.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ...


PŘEKLADY ANTICKÝCH VĚT:
,,Ubi id coopi?'' - ,,Kde to jsem?''
,,Lippa penes Atlantis.'' - ,,Jste na Atlantidě.''
,,Ubi ase reliquum praesim?'' - ,,Kde je zbytek posádky?''
,,Alicui sum monos.'' - ,,Přežila jsem jediná.''
,,Guid enevit?'' - ,,Co se stalo?''
,,Caedo dulleum. Porus penes nobis uro mono wraith crucia, cum as prora invasio irabot. Salur me receplent cellua. Ibi nemino immo. Extemplo penes id sum corrua penes planetae.'' - ,,Byla válka. Zrovna na nás pálil jeden wraithský křižník. Do lodi vnikly Iraboti. Zachránila mně přechodová komora. Tam nikdo nehledal. Hned na to se loď zřítila na povrch planety.''

IRABOT = WRAITHSKÝ STROJ Z MINULÉ KAPITOLY


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Skříteček2 | Web | 29. května 2013 v 18:27 | Reagovat

Zduř, absolutně nemám tušení. Tím spíš, když jsem první den první člověk.

Zdraví spolužačka z protější třídy

(PS: Když jsem teď našla tvůj blog, jdu ho pořádně prošmejdit :-D )

2 Shayla, Mop, Glady atd. | Web | 30. května 2013 v 14:59 | Reagovat

[1]: Jej :D Od nás jde jako první Maruška :-D

(Tak bacha na monstra :D)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama